Over ons

Amani jeugdzorg

Amani Jeugdzorg is in het najaar van 2020 opgericht voor
gezinnen en jeugdigen in ’s-Hertogenbosch en omgeving. 

Amani betekent in het Arabisch ‘verlangen’. Amani Jeugdzorg staat voor het verlangen om ondersteuning te bieden aan gezinnen en jeugdigen met een migratieachtergrond. Zij en hun ouders
kunnen bij ons terecht met al hun vragen of problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Wij bieden ze doortastende hulpverlening waarbij we taal- en cultuurbarrières doorbreken en ons
primair richten op de hulpvraag.

Naast hulpverlening, bieden wij ook gezinsbegeleiding en doen wij
onderzoek.

Onze methodiek

Bij Amani Jeugdzorg werken we cultuurbewust en cultuursensitief. Onze hulpverleners houden rekening met de culturele gewoontes, gedragingen en behoeftes van onze cliënten. Dit betekent dat
we oog hebben voor normen en waarden van de cliënten, aansluiten bij hun leefwereld en respect hebben voor elke geloofsovertuiging.

Familie en vrienden willen elkaar graag helpen. Wij helpen ze om dat op effectieve en doelgerichte manier te doen door ze inzicht te geven en handvatten aan te reiken. Daarom is onze jeugdhulpverlening systeemgericht: wij focussen niet op de individu, maar ook op ouders die niet weten hoe ze hun kind kunnen helpen, of de omgeving van het kind die het probleem (met goede
bedoelingen) in stand houdt.

Onze hulpverleners

Onze hulpverleners zijn professioneel en betrokken. Zij onderscheiden zich door hun expertise in de culturele achtergrond van de cliënten. Daardoor kunnen zij met de juiste kennis aansluiten bij de leefwereld van gezinnen en jeugdigen. Naast het Nederlands spreken onze hulpverleners de taal van het gezin bijvoorbeeld, Arabisch, Turks, Berbers, Somalisch, Farsi, Dari, Pools, etc.

Vanuit dit vertrekpunt van wederzijds begrip geloven wij dat het makkelijker is om hulp aan te bieden gericht op gelijkwaardigheid, vertrouwen en menselijk contact. Per casus bekijken wij welke maatschappelijke werker op basis van ervaring, kennis en culturele achtergrond het beste ingezet kan worden.

Al onze hulpverleners zijn SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) geregistreerde maatschappelijke werkers. Dit houdt in dat zij de kennis, ervaring en vaardigheden bezitten om passende hulp te bieden in complexe situaties. Zij kunnen correct handelen wanneer er sprake is van een crisis, een onveilige situatie of wanneer de oorzaak van de problematiek niet bekend is.

Doelgroep en uitsluitcriteria 

De doelgroep waar Amani Jeugdzorg mee werkt zijn kinderen, jongeren en volwassenen. Bij Amani begeleiden we jeugdigen en volwassenen bij gezins- en/of gedragsproblemen, denk hierbij aan: agressie problemen, drugs gebruiken, moeilijk aansluit bij leeftijdsgenoten, alles zelf wil doen, een slechte invloed van hun omgeving en teruggetrokken zijn. Volwassenen krijgen de professionele hulp die ze nodig hebben om hun kinderen zo goed mogelijk op te voeden. Daarnaast bieden wij participatietrajecten aan jeugdigen en volwassenen.

De leeftijdsgrenzen die wij hanteren zijn;

 • Kinderen (0-12 jaar)
 • Jongeren (12-18 jaar)
 • Volwassenen (18+)

Uitsluitingscriteria

Niet iedere zorgvraag kan door Amani Jeugdzorg worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

 • Toedienen en verstrekken van medicatie
 • Cliënten die 24/7 toezicht nodig hebben
 • Cliënten die drugs, alcohol of een andere verslaving hebben
 • Het verzorgen van cliënten

   

  Contactgegevens

  Amani Jeugdzorg

  Zilverenberg 36
  5234 GM 's-Hertogenbosch

  06-37337547

  info@amanijeugdzorg.nl

  Openingstijden

  Ma-Vr: 08:30 – 17:00
  Za-Zo: Gesloten
  Crisisteams: 24/7 bereikbaar

  Vacatures
  Privacy Statement
  Klachtenregeling
  Algemene voorwaarden
  Vertrouwenspersoon
  ISO Certificaat

  Klachtencommissie