Ambulante hulpverlening

Over ambulante hulpverlening

Persoonlijk & maatwerk

Elk hulpverleningstraject is maatwerk. Hoe de hulpverlening precies eruitziet, hangt af van uw
hulpvraag en persoonlijke situatie. Tijdens het intakegesprek bespreken we uw hulpvraag. Ook brengen we de mogelijkheden voor uw huissituatie in kaart. Als dit is vastgelegd in uw persoonlijke zorgplan, kan het hulptraject beginnen.

Tussentijds zullen wij uw situatie en voortgang evalueren. Als het nodig blijkt te zijn, dan zullen wij het traject bijstellen. Wij sluiten het traject pas af als het gewenste resultaat is behaald. Hieronder kunt u lezen hoe het traject verloopt van aanmelding tot aan eindevaluatie.

Werkwijze

Na uw aanmelding voor hulp en ondersteuning vindt er binnen twee weken een intakegesprek plaats. Na de intake nemen wij binnen een week opnieuw contact met u op. Wij kijken of u inderdaad bij ons aan het juiste adres bent voor de hulp die u graag wilt ontvangen. Als dit zo is, dan bespreken we tijdens dit contactmoment hoe we u gaan helpen. Na uw instemming met het zorgplan starten we de hulp of ondersteuning. Indien u niet bij ons terecht kunt, dan gaan we samen kijken bij welke organisatie u wel terecht kunt.

Omdat de hulpverlening meestal zes tot negen maanden duurt, vindt er altijd een tussenevaluatie plaats. Wij evalueren de hulpverlening en stellen het zorgplan samen met u bij. Na de tussenevaluatie zetten we de hulpverlening (met eventuele bijstelling) voort. Aan het einde van het traject vindt er een eindevaluatie plaats. Hierna wordt het hulptraject afgesloten.

Wij onderzoeken graag de ervaringen van onze cliënten. Dat kan ons helpen om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Daarom sturen wij u een aantal weken na afronding van de hulpverlening een korte vragenlijst. We stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst invult.

Naast ons eigen onderzoek, kunt u ook een vragenlijst ontvangen vanuit uw gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de ingang naar de jeugdzorg en houdt daarom ieder jaar een steekproefsgewijze Cliëntervaringsonderzoek om de kwaliteit van de geleverde zorg te evalueren en verbeteren.

Cliëntentevredenheid

Contactgegevens

Amani Jeugdzorg

Zilverenberg 36
5234 GM 's-Hertogenbosch

06-37337547

info@amanijeugdzorg.nl

Openingstijden

Ma-Vr: 08:30 – 17:00
Za-Zo: Gesloten
Crisisteams: 24/7 bereikbaar

Vacatures
Privacy Statement
Klachtenregeling
Algemene voorwaarden
Vertrouwenspersoon
ISO Certificaat

Klachtencommissie