Gezinsbegeleiding

Soms heeft uw kind of u als ouder behoefte aan ondersteuning. Bijvoorbeeld wanneer u kind vaak spijbelt, kan professionele begeleiding prettig zijn. Wij kunnen u in zulke gevallen praktische en laagdrempelige gezinsbegeleiding aanbieden. Dit wordt gedaan door een gezinsbegeleider.

De gezinsbegeleider zal eerst uw gezin observeren tijdens alledaagse situaties. Hij kijkt hoe ouders en kinderen bijvoorbeeld met elkaar omgaan, welke problemen zich voordoen in de thuissituatie en wat hun oorzaak is. Aan de hand van deze observaties stelt hij een begeleidingsplan op. Daarin wordt een doel vastgesteld dat het gezin probeert te behalen.

Het activeren van gezinsleden staat altijd centraal. Daarom geeft de gezinsbegeleider inzicht en advies, zodat de gezinsleden zelf hun probleem kunnen aanpakken.

Begeleiding

Onze jeugdhulpverlening systeemgericht. Wij focussen niet op het individu, maar ook op de ouders en omgeving van het kind. Hiervoor zetten we onze hulpverleners in die professioneel en betrokken zijn. Zij onderscheiden zich door hun expertise in de culturele achtergrond van de cliënten. Daardoor kunnen zij met de juiste kennis aansluiten bij de leefwereld van gezinnen en jeugdigen.

Handige informatie

Begeleiding duurt ongeveer 6 tot 9 maanden

Een begeleidingsplan wordt vooraf samen met de ouders en verwijzer gemaakt. Hierin staan de doelen en acties die het gezin wil bereiken

Tijdens de begeleiding kijken we constant hoe het gaat en stellen samen waar nodig nieuwe doelen en acties bij 

Begeleiding wordt uitgevoerd door of vindt plaats onder toezicht van een bij SKJ geregistreerde professional

Contactgegevens

Amani Jeugdzorg

Zilverenberg 36
5234 GM ‘s-Hertogenbosch

06-37337547

info@amanijeugdzorg.nl

Openingstijden

Ma-Vr: 08:30 – 17:00
Za-Zo: Gesloten
Crisisteams: 24/7 bereikbaar

Vacatures
Privacy Statement
Klachtenregeling
Algemene voorwaarden
Vertrouwenspersoon
ISO Certificaat

Klachtencommissie